Ajans51.net
Niğde'nin Dünya'ya Açılan Kapısı

3 PROJEYE TÜBİTAK DESTEĞİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin 3 Projesi TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun projeleri artırmak amacıyla yürütülen TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında; Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Demir ile Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Asım Soylu ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hakan Erinç’in projeleri, desteklenen projeler arasında yer aldı.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Hakan Demir’in yaptığı “Kelkit Vadisi Örümcek Biyoçeşitliliğinin Araştırılması” projesi ile; gerek coğrafik, gerekse iklimsel yapısı itibariyle birçok farklı ekosisteme sahip önemli bir doğa alanı olarak kabul edilen Kelkit vadisinin örümcek faunasının belirlenerek bulunması muhtemel yeni tür ve fauna için yeni kayıt olan taksonlar yayına hazırlanarak bilim dünyasına tanıtılması amaçlanıyor.

Doç. Dr. Asım Soylu’nun “Ağır ve Süper-Ağır Çekirdeklerin Alfa, Küme ve Kendiliğinden Fisyon Bozunmaları İçin Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi” projesi ile; nükleer fizikte son yıllarda hızlandırıcılarda gerçekleştirilen süper-ağır elementlerin üretimi çalışmalarında önemli yer tutan alfa, küme ve kendiliğinden fisyon bozunmalarının yarı ömür tahminlerini sistematik olarak hesaplayan Python yazılımlarının geliştirilmesi ile bu olayların ayrı ayrı ve eş zamanlı mekanizmalarının iyi bir biçimde açıklanması için yeni model ve yaklaşımların geliştirilmesi hedefleniyor.

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Erinç’in “Nano-selüloz Yağ Asidi Esterlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, Model Emülsiyonlarda ve Sıvı Margarin Üretiminde Kullanılması” projesi ise; gıda sanayiinin önemli bitkisel yan ürünlerinden katma değeri daha yüksek yeni bir ürün eldesi sağlanarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak ve ayrıca gıda sanayii için yeni emülgatörlerin ülkemizde üretilebilmesi durumunda gıda sektörünün yeni ürün/fonksiyonel ürün geliştirme çalışmalarına katkı sağlayarak bu konuda dışa bağımlılığın önüne geçilmesi konularını kapsıyor.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.