Ajans51.net
Niğde'nin Dünya'ya Açılan Kapısı

BOR ŞEKER FABRİKASI AÇIKLAMA YAPTI: YÜZDE 49’U…

Bor Şeker AŞ tarafından, fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili: “tüm işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir” denildi.

Bor Şeker AŞ’den yapılan yazılı açıklamada, şirket ve pay sahipleri hakkında bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan gerçeğe aykırı iddialara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilerek, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinin 6 Nisan 2018 tarihinde teklif veren 8 teklif sahibinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve ihaleyi en yüksek teklifi sunan Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ’nin 336 milyon lira bedelle kamuoyuna açık olarak kazandığı aktarıldı.

İhalenin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmasıyla teklif sahibi Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ’ye satış sözleşmesi imzalanması için süre verildiği belirtilen açıklamada, şunlar denildi:””Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ’nin yüzde 51, DSL İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yüzde 49 pay sahibi olduğu Bor Şeker AŞ unvanı altında bir şirket kurulmuş ve bu şirket ile 20.09.2018 tarihinde satış sözleşmesi imzalanarak bahse konu fabrika söz konusu şirkete devredilmiştir. Yapılan tüm işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir.”

Şirketin, ihale şartnamesi ve sözleşme gereği 5 pazarlama yılı boyunca fabrika için belirlenen pancar ekim alanlarından asgari kotayı karşılayacak miktarda pancar üretme şartını, pancar üreticileri ile yapılmış sözleşmelerin devamı ve çalışanlara ilişkin şartları aynen yerine getirmeyi üstlendiği aktarılan açıklamada, bu yükümlülüklerin şirket tarafından verilen teminatlarla güvence altına alındığı kaydedildi.

İmzalanan satış sözleşmesinin, bu yükümlülüklerin, fabrikanın bir başka şirkete satılması/devredilmesi ve temadi eden satış devir hallerinde de geçerli olacağına ilişkin bağlayıcı hükümler içerdiği belirtilen açıklamada, “Bahsedilen minvalde, ihale süreci ve özelleştirme işlemleri kapsamında ilgili yasal düzenlemeleri ihlal edici bir işlem söz konusu olmamış, gerek kamu menfaatini zedeleyecek gerekse bunlara halel getirecek bir durum meydana gelmemiştir.” ifadeleri kullanıldı.

1 yorum
 1. Doğan ARISOY Diyor

  Şekerde kıyağın detayları netleşti..!
  YÜZDE 51 ORTAKLIK GÖSTERMELİK..!
  İhale şartnamesine göre, şeker fabrikaları alıcı firmaların kontrolündeki bir şirkete devredebiliyor. Bor Şeker Fabrikası’nın devrini de yasal gösterebilmek için böyle bir ortaklık yapısına başvurulduğu anlaşılıyor. Bor Şeker Anonim Şirketi’nin yüzde 51 çoğunluk hissesi Doğuş Gıda’da görünse de şirket asıl DSL İnşaat’ın kontrolünde bulunuyor. Millî Gazete, Özelleştirme İdaresi’nin ve Doğuş Gıda’nın kamuoyundan sır gibi sakladığı Bor Şeker Fabrikası’nın devrinin yapıldığı şirket bilgilerine ulaştı. Hileli satışı yapabilmek için çoğunluk hissesi Doğuş Gıda’da görünen ama kontrolü bir başka firmada bulunan bir şirket kuruldu. Özelleştirme İdaresi de Bor Şeker Fabrikası’nın devrini kanunlara aykırı bir şekilde bu şirkete yaptı.

  Millî Gazete, ‘Şekerde hileli satışın’ belgesine ulaştı. Manşet haberimiz kamuoyunda büyük yankı bulurken, ortaya çıkan belge, hileli satışı bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Bor Şeker Fabrikası’nın devrinde ortaya çıkan skandal, Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı şeker özelleştirmelerinin tamamının sorgulanmasına neden oldu. Doğuş Gıda’nın bu hileli satıştan ne kadar kadar elde ettiği bilinmezken, Hazine’ye irat kaydedilmesi gereken 4 milyon lira geçici teminatını da kurtarmış oldu

  ÖZELLEŞTİRME İDARESİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
  ‘Şekerde hileli satış!’ haberimiz kamuoyunda büyük tepki çekerken, Özelleştirme İdaresi sessizliğini koruyarak skandal devirle ilgili olarak hiçbir açıklama yapmadı. Şekerde hileli satışla ilgili olarak ortaya çıkan skandal belge, şeker fabrikalarının ihale süreciyle ilgili olarak ciddi kaygıları gündeme getirirken, Özelleştirme İdaresi’nin şeker fabrikalarını satın alan firmalarla nasıl bir ilişki içinde olduğu da sorgulanmaya başlandı. İhale süreciyle ilgili sağlıklı bir strateji ortaya koyamayan Özelleştirme İdaresi, hileli satışa göz yumarak fabrikaları büyük bir belirsizliğin içine sürükledi.

  FİRMALARA BÜYÜK KIYAK
  Şeker fabrikalarında kampanya dönemi gelmesine rağmen fabrikaları devralmayan firmalara hiçbir yaptırım uygulamayan Özelleştirme İdaresi, bu firmaların hileli satışlarını da görmezlikten gelerek, alıcı firmalara büyük bir kıyak geçti. Bu kıyağın başında da Doğuş Gıda geldi. Doğuş Gıda, üç tane şeker fabrikasını satın almasına rağmen bu fabrikaların hiçbirini zamanında devralmadı.

  YOZGAT ŞEKER FABRİKASI İLE İLGİLİ BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
  Afyon Şeker Fabrikası’nı ÖYK kararından 4 ay sonra devralan Doğuş Gıda, Bor Şeker Fabrikası’nı da devralarak hileli bir şekilde elinden çıkardı. Doğuş Gıda’nın Yozgat Şeker Fabrikası’nı ise ne zaman devralacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Buradaki belirsizliğin fabrikalarda şeker üretimini tehlikeye sokacağı bilindiği halde Özelleştirme İdaresi’nin, alıcı firmaya karşı hiçbir yaptırımda bulunmaması dikkat çekiyor.

  YÜZDE 51 ORTAKLIK GÖSTERMELİK!
  İhale şartnamesine göre, şeker fabrikaları alıcı firmaların kontrolündeki bir şirkete devredebiliyor. Bor Şeker Fabrikası’nın devrini de yasal gösterebilmek için böyle bir ortaklık yapısına başvurulduğu anlaşılıyor. Bor Şeker Anonim Şirketi’nin yüzde 51 çoğunluk hissesi Doğuş Gıda’da görünse de şirket asıl DSL İnşaat’ın kontrolünde bulunuyor.

  ERBAKAN’IN FABRİKASINDA ÜRETİM BAŞLAYAMADI!
  Özelleştirme İdaresi’nin alıcı firmalara geçtiği kıyaktan dolayı Türkiye’nin en önemli şeker fabrikalarından olan Ilgın Şeker Fabrikası’nda da kampanya dönemi gelmesine rağmen şeker üretimine başlanılamadı. Ilgın Şeker Fabrikası’nı da Alteks Tekstil satın almıştı. ÖYK kararının yayınlanmasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Alteks Tekstil de Ilgın Şeker Fabrikası’nı hâlâ devralmadı.

  BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR SKANDAL YAŞANMADI!
  Türkiye’de bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin hiçbirisinde böyle bir skandal yaşanmamıştı. Özelleştirme ihaleleri yapılan kurumlar, ÖYK kararının ardından alıcı firmalara devredilirken, şeker fabrikaları, üretim süreçleri olumsuz etkileyeceği bilindiği halde aylardır devredilmiyor. Özelleştirme İdaresi’nin, fabrikaların devriyle ilgili 5 ay süre uzatım hakkı olmamasına rağmen buradaki kanunsuz süre uzatımı ile alıcı firmalar açıkça kollanıyor. İhale şartnamesine göre hükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların geçici teminatları yakılarak Hazine’ye gelir kaydedilmesi gerekirken, Özelleştirme İdaresi, bunların hiçbirini yapmayarak Hazine’nin de zarar etmesine neden oluyor.

  SKANDAL SATIŞ NASIL YAPILDI?
  Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre 13 Eylül 2018’de ‘Bor Şeker Anonim Şirketi’ kuruluyor. Bor Şeker Fabrikası da geçtiğimiz Perşembe günü bu şirkete devrediliyor. Şirketin ortaklık yapısı ve imtiyazlı hisse dağılımı, Bor Şeker Fabrikası üzerinde nasıl bir operasyon çekildiğini belgeliyor. Bor Şeker Anonim Şirketi, Doğuş Gıda ile DSL İnşaat’ın ortaklığıyla kuruluyor. Kurulan bu şirketin yüzde 51’i Doğuş Gıda’ya, yüzde 49’u da DSL İnşaat’a ait. Ancak Bor Şeker Fabrikası’nı devralan Bor Şeker Anonim Şirketi’nin imtiyazlı A grubu hissesi, yüzde 49 paya sahip olan DSL İnşaat’a ait. Yani Doğuş Gıda’nın yüzde 51 payı bulunmasına rağmen şirkette hiçbir söz hakkı bulunmuyor.

  ÖZELLEŞTİRME İDARESİ SIR GİBİ SAKLIYORDU!
  Özelleştirme İdaresi ve Doğuş Gıda, fabrikanın devrinin yapıldığı şirketle ilgili bilgileri sır gibi saklıyorlardı. Normalde devri yapılan fabrikaları web sayfasından duyuran Özelleştirme İdaresi, Bor Şeker Fabrikası’nın devriyle ilgili hiçbir bilgiyi sayfasına koymadı. Ortaya çıkan bu skandal belgeye göre, Bor Şeker Fabrikası özelleştirme ihalesine girmeyen bir firmanın kontrolündeki şirkete devredildi. Doğuş Gıda’nın bu hileli satıştan ne kadar kâr elde ettiği bilinmezken, 4 milyon lira geçici teminatı da kurtarmış oldu.

  İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR!
  İhale şartnamesine göre, şeker fabrikaları alıcı firmanın kontrolünde olmayan bir şirkete devredilemez. Bu kanunsuz devrin bir an önce iptal edilmesi gerekiyor. Böyle hileli satışa göz yuman Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu ile ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ise bilinmiyor. Hileli satışla birlikte özelleştirme ihalelerinde Türkiye’de bir ilk yaşandı. Bor Şeker Fabrikası, özelleştirme ihalesine girmeyen bir firmanın kontrolündeki şirkete devredilmiş oldu.

  Kaynak: Millî Gazete.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.