Ajans51.net
Niğde'nin Dünya'ya Açılan Kapısı

Resmi Belge Azami Satış Fiyatı 4 TL Oldu

 

 

Niğde Valiliği İl İdare Kurulu Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar’ın başkanlığında toplandı.

AZAMİ SATIŞ BEDELİ 4 TL

Toplantıda; köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraklar belirlendi. Köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından resmi belgelerin 2019 yılında azami satış bedeli 4,00.-TL olarak tespit edildi.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Niğde Valiliği İl İdare Kurulu Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar’ın başkanlığında yapılan toplantıda alınan Kararın Kaymakamlıklara, merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlıklarına gönderilmesine Kurulumuzca oybirliğiyle karar verildiği belirlendi.

RESMİ EVRAK OLARAK BELİRLENENLER

Toplantıda; 16.12.1987 tarihli ve 19666 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evrak olarak belirlenenler şunlar:

*İkametgah Belgesi

*Nüfus Cüzdanı Örneği

*Nüfus Kayıt Örneği

*Nüfus Cüzdanı Kayıp, Değiştirme ve Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırma Belgesi *Saklı Nüfus Belgesi

*Yer Değiştirmeler için Daimi İkametgah Belgesi

*Menşe Şahadetnamesi

*Hayvan Satış Belgesi

*Adli Müzaheret Şahadetnamesi

*Tapu Temlik ve İntikal Belgesi

*Tapu İşlemlerinde Hüviyeti Onama Belgesi

*Tapu İntikal İşlemleri için Veraset Belgesinin köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraklar olarak belirlendi.”

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.