Ajans51.net
Niğde'nin Dünya'ya Açılan Kapısı

V. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU YAPILDI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Miftahettin Akmulla Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi iş birliği ile 2014 yılından beri düzenli olarak yapılan Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun beşincisi Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı.

İlki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Yapıldı

İlki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin öncülüğünde yapılan ve Türk dünyasında hemen hemen bütün sosyal bilimcilerin tanıdığı, itibar ettiği katılım sayısı 300 kişinin altına düşmeyen sempozyum yine Türk dünyasındaki sosyal bilimcileri bir araya getirdi. Sempozyumda Türk dünyası ile ilgili meseleler tartışıldı, meselelere çözüm teklifleri getirildi.

Türk Dünyasını Bir Araya Getirdi

Türk Dünyasındaki meselelerin tartışılması ve ortak projelerin ortaya çıkmasının yanında sempozyum, farklı coğrafyalardaki insanların bir araya gelip tanışmasına vesile oldu. Birbiriyle tanışan ve kaynaşan insanların görüntüsü, yıllarca birbirinden uzakta ve habersiz yaşayan soydaşların heyecanını aksettirdi. Daha önce Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan’da bir araya gelen insanların birbirini daha rahat anlamaya başlamasına vesile olan Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nda bildiriler sadece Türk lehçeleri ile sunuldu. Bu sayede Türk kökenli topluluklar birbirleriyle tanışma ve anlaşma fırsatını da buldu.

Yerel ve Ulusal Basında Geniş Yankı Buldu

Kazakistan ile Azerbaycan yerel ve ulusal basınında geniş yankı bulan sempozyuma başta Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan olmak üzere; Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Başkurdistan, Saha Cumhuriyeti gibi bağımsız ve muhtar cumhuriyet olan 8 ülkeden yaklaşık 50 farklı üniversite, enstitü ve akademiden toplam 345 bildiriyle katılım oldu. Sempozyum programının bilimsel oturumları iki günde yapıldı ve katılımcıların bildirileri üç ciltlik Bildiriler Kitabıyla yayımlanarak bilimsel birikim kalıcı hale getirildi.

Konukseverliği ve hazırladığı programla bütün katılımcıların takdirini kazanan Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, ev sahipliğini mükemmel olarak gerçekleştirdi.

Sempozyumun ilkinin düzenlendiğinde Kiril alfabesi kullanan Kazakistan’ın geçen süreçte Latin alfabesine geçmesi de sempozyumda konuşulan, tartışılan ve heyecanla karşılanan konulardan birisi oldu.

İkili İlişkilere Katkı Sağlıyor

Sempozyumla başlayan ilişkiler neticesinde dört yıl içinde ERASMUS ve MEVLANA değişim programları yanında özel anlaşma çerçevesinde yüzlerce öğrenci değişimi gerçekleşirken ayrıca, Kazakistan ve Azerbaycan’dan onlarca lisansüstü öğrenci yüksek lisans ve doktora ile stajlarını yapmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini tercih etti. Bu tercihte Niğde’nin güvenli ve ucuz bir şehir olmasının yanında öğretim üyelerinin yurt dışından gelen öğrencilere gösterdikleri ilgi de bu öğrencilerin sayısının artmasında etkili oldu.

Örnek Alınan Sempozyum Haline Geldi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ortaklarıyla birlikte ortaya çıkardığı uluslararası bir marka olan Sempozyum, gördüğü ilgi nedeniyle ilkeleri ve ismiyle sürekli örnek alınarak, başka üniversiteler tarafından da benzer isimlerle sempozyumlar düzenlenmeye başladı.

Daha Geniş Kitlelere Ulaşması Kararlaştırıldı

Sempozyumun ikinci günü üç üniversite rektörünün yaptığı toplantıda sempozyum değerlendirilerek başka ülke ve üniversitelerin sempozyuma ortaklığı ile sempozyumun daha geniş kitlelere ulaşması ve farklı ülkelerde yapılması kararlaştırıldı.

Değerlendirmede ayrıca, VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Azerbaycan-Bakü’de 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılması karara bağlandı.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar: Sorumluluğumuz Artmaktadır

Sempozyumda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, etkinliğin önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, “Yola çıkarken hedeflediğimiz amaçlarımız bugün hala gündemin başında yer almakta ve bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun Türk dünyası bilim çevrelerinde ve Türkoloji ile ilgilenen yabancı bilim insanlarından ilgi gördüğünü ifade eden Rektör Kar, “Bu Sempozyum, Türk dünyasında bir marka haline gelmiştir. Bu süreçte de bunun başarısı tüm ortak üniversitelerindir” diye konuştu.

Türk dünyasının bugün her şeyden çok birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üzerinde yaşadığımız coğrafya paha biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu coğrafyada yaşayabilmek, bağımsız devletler olarak var olabilmek için bugünün dünyasıyla mücadele etme zorunluluğu olmuştur. Dünyadaki ekonomik ve stratejik merkez, bugün hızla Asya’ya kaymaktadır. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel düzen ile gelişmiş ülkelerden kaynaklanan ekonomik sorunlar, gelişmekte olan ülkelere de yayılmıştır. Dünya ekonomisi 1929 yılında yaşanan büyük buhrandan sonraki en büyük durgunluk dönemine şahitlik etmektedir.

Küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Türk topluluklarının menfaatlerini ortaklaştırarak birliği ve beraberliği koruması ve dayanışmasını çeşitlendirerek derinleştirmesi tarihte Türk topluluklarına karşı izlenen zulüm, katliam ve kültürel soykırımların tekrar etmemesi için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.”

  1. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, bütün katılımcıların gönüllerinin birleştiği “Kökümüz Bir Türk’üz” festivali ile sona erdi.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.