Ajans51.net
Niğde'nin Dünya'ya Açılan Kapısı

MİLYONLUK ARSA İHALE İLE SATILACAK

Tahmini bedeli 2 Milyon 360 Bin TL, geçici teminatı 590 Bin TL olan arsanın satışına ilişkin ihale 12 Kasım 2018 Pazartesi günü saat: 09.20’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce (Defterdarlık Hizmet Binası içerisinde yer alan Milli Emlak Müdürü odasında) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.

İŞTİRAK EDECEKLERE UYARI

İhaleye iştirak edeceklerin T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, belirtilen belgelerden ayrı olarak vergi kimlik numarasını, idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslekti kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tüm yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise istenen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verecekler.

TEKLİFLER POSTA İLE GÖNDERİLEBİLECEK

İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilecekler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

1 yorum
  1. SALİM GÜRBÜZ Diyor

    YER NERESİ ACABA… 5N … NE NİÇİN NEREDE NASIL NE ZAMAN…

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.